Giới thiệu

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên môi trường Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: +84.4.37548675 Fax: +84.4.37547164 Email: cirenservice@gmail.com

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, có chức năng giúp Cục trưởng triển khai thực hiện công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia; thực hiện dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường.